Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 65 số 8/2023 Bản A

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam trong tình hình mới.
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với vấn đề trung hòa carbon và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của trí thức trong tình hình mới.
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các viện nghiên cứu, trường đại học bằng các chỉ số về sở hữu trí tuệ.
Tương tác giữa chính quyền và công dân trên môi trường số.
Phát triển hydro trong lộ trình chuyển dịch năng lượng và gợi ý từ góc độ chính sách khoa học và công nghệ.
Huy động vốn cộng đồng theo hình thức cổ phần: Kênh huy động vốn cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
VIAS: Một chuẩn mực, một chứng chỉ, thừa nhận ở mọi nơi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam: 45 năm xây dựng và phát triển.
Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến chất lượng sản phẩm sử dụng yến sào Khánh Hòa dành cho trẻ em.
Giải pháp tiềm năng giúp ngăn chặn bệnh thối nhũn trên rau họ cải.
Công nhận năng lực các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin: Góp phần tạo môi trường số an toàn.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
Bến Tre: Phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị.
Xây dựng mô hình sản xuất và nuôi thương phẩm cá Chạch Lấu.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI
Khám phá cơ chế phân tử mới kích thích mọc tóc.
Antisense oligonucleotide - Hy vọng mới cho các bệnh lý gen phức tạp.
CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM VÀ ĐỜI SỐNG
Hiểm hoạ ô nhiễm vi nhựa và thách thức toàn cầu.
Nhiễm sắc thể Y biến mất: Con người có tuyệt chủng không?
Vi-rút Marburg - Một mối họa tiềm tàng.
Sách mới của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

 

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 8, 2023 , Bản A

Tài liệu khác

Trang