Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 65 số 4/2023 Bản B

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
Thực trạng và giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
Vai trò của công nghệ đối với thương mại quốc tế hàng công nghệ cao của Việt Nam
Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm OCOP của TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Giải pháp phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Lao động kỹ năng số ngành bán lẻ trong bối cảnh chuyển đổi số: Một số khuyến nghị
Các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của nhân lực ngành nhân sự
Đánh giá của người lao động về thưởng Tết trong doanh nghiệp ở Việt Nam
Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh: Bằng chứng thực nghiệm từ người tiêu dùng tại tỉnh Trà Vinh
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình: Nghiên cứu trường hợp tại Diễn Châu, Nghệ An
Tiểu thuyết Coolie (1936) của nhà văn Mulk Raj Anand từ góc nhìn phê bình hậu thuộc địa: Dự án dân tộc theo xu hướng Marxist ở Ấn Độ đầu thế kỷ XX

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 4, 2023 , Bản B

Tài liệu khác

Trang