Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 64 số 11/2022 Bản B

Khoa học Tự nhiên
Cải thiện hệ số công suất nhiệt điện trong hợp chất MG3Sb2 pha tạp Si cho ứng dụng chuyển đổi nhiệt điện của vật liệu
Nghiên cứu một số đặc tính vật liệu màng lọc chế tạo từ cellulose acetate và polyguanidine
Tổng hợp trong một bước các ligand bisphosphin monoxid bằng phương pháp oxy hóa với xúc tác PdI2
Đặc điểm sinh học và hoạt tính kháng vi khuẩn gram dương của Microbacterium sp.C21 phân lập từ đất
Nghiên cứu tạo cấu trúc mang promoter rpb1 nhằm tăng cường biểu hiện protein tái tổ hợp ở nấm dược liệu Cordyceps militaris
Nghiên cứu phân lập chủng vi khuẩn biển có khả năng phân hủy polyvinyl chloride
Ảnh hưởng của kỹ thuật trích ly đến hoạt tính sinh học cao nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) giàu polysaccharide
KH Kỹ thuật và CN
Tổng hợp và thử hoặt tính in vitro kháng nấm, kháng khuẩn của hợp chất đồng (II) xitrat, định hướng làm chế phẩm phòng bệnh trên cây trồng
Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu đơn lớp phân tử diazonium trên nền graphite bằng phương pháp cấy ghép điện hóa
Rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích tại khu vực hạ lưu sông Hồng
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự oxy hóa lipid trong quá trình lên men đậu nành bởi vi khuẩn Bacillus subtilis
Cải thiện khả năng sống sót của Lactobacillus plantarum VAL6 bằng đáp ứng thích nghi với sốc môi trường

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 11, 2022 , Bản B

Tài liệu khác

Trang