Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam tập 61 số 6 năm 2019 (B)

Khoa học Tự nhiên
Định lý thứ hai của Ritt và vấn đề duy nhất đối với tích q-sai phân của hàm phân hình trên một trường không-Acsimet.
Một số vấn đề về giao của các mặt cong áp dụng trong vẽ kỹ thuật.
Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ/hữu cơ và ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) trong nước.
Phát triển mô hình Delta cảnh báo xâm nhập mặn các sông vùng hạ lưu lưu vực Vu Gia - Thu Bồn.
Phân lập,định danh và nghiên cứu đặc điểm sinh học một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy dầu mỏ trong mẫu đất, bùn nhiễm xăng dầu tại Quân khu 7.
Sự tích lũy BPA trong trầm tích khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý của bãi chôn lấp Phước Hiệp, TP Hồ Chí Minh.
Biến động nguồn nước mùa lũ hàng năm ở Đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu.
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Đề xuất giải pháp cải tạo đập dâng thành hồ chứa cho khu vực Tây Nguyên.
Sử dụng mô hình toán kiểm tra hiệu quả gây bồi, nâng bãi tại Sóc Trăng và Cà Mau.
Chế tạo và nghiên cứu quá trình tạo thành đơn pha perovskite trong hệ hợp chất La1-xSr x CoO3 (x=0,1; 0,3; 0,5)
Ảnh hưởng của nhiệt độ lắng đọng lên cấu trúc tinh thể, tính chất điện và quang của màng mỏng ZnO pha tạp F được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron.
Nghiên cứu ảnh hưởng của B2 O3 tới nhiệt độ nóng chảy của men hệ SiO2 -Al2 O3 -B2 O3 -Na2 O-Li2 O-K2 O-ZnO bằng kính hiển vi nhiệt.
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhà máy mía đường của cây Mái dầm (Cryptocoryne ciliata Wydler).
Phát hiện vi khuẩn bằng đĩa giấy lọc hấp phụ luciferase và luciferin.
Khảo sát điều kiện tách chiết sophorolipid từ dịch lên men Candida bombicola và thử nghiệm hoạt tính sinh học.
Hấp thụ các ion kim loại Cu2+, Cd2+ và Pb2+ bằng nano chitosan chế tạo từ chitosan cắt mạch bằng bức xạ Co-60.
xem chi tiết:https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2019&no=12

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
2 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,công nghệ, Việt Nam, tập 61, 6 , 2019, (B)

Tài liệu khác

Trang