Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 60 - số 7 - tháng 7 năm 2018

Khoa học Y-Dược 
Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị được chỉ định điều trị bằng thuốc chống lao hàng một.
Áp dụng phương pháp sinh học phân tử trong phát hiện sớm người mắc bệnh Wilson chưa có triệu chứng lâm sàng và mang gen bệnh.
Khảo sát sự thay đổi tần số huyết áp sau nhĩ áp huyệt Tâm tai trái và phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh .
Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh trùng .
Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori của một số dịch chiết thảo dược Việt Nam.
Nghiên cứu khả năng ức chế 5 dòng tế bào ung thư người của cao dịch chiết rễ chùm ngây trong điều trị in vitro.
Khoa học Nông nghiệp 
Nghiên cứu sự thich ứng của 4 giống/dòng lúa ( Oryza sativa L.) trong điều kiện khô hạn nhân tạo giai đoạn sinh dưỡng .
Ảnh hưởng của chitosan chiếu xạ kết hợp nấm Trichoderma tới bệnh chết héo Phytophthora spp. trên cây dâu tây 
Đánh giá khả năng cung cấp lân của đất áp dụng phương pháp khuếch tán qua màng trên một số vùng đất canh tác lúa tại ĐBSCL.
Nghiên cứu khả năng diệt một số loài vi khuẩn và nấm của lá hẹ ( Allium tuberosum )
Phân tích đa dạng đi truyền hệ gen ty thể và nguồn gốc tiến hóa của sáu giống lợn bản địa Việt Nam .
Chọn tạo các dòng ngô kháng bệnh mốc hồng bằng chỉ thị phân tử SSR.

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khoa học và công nghệ

Tài liệu khác

Trang