Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập 60 -số 09/2018 quyển B

Khoa học Y- dược 
Phát hiện đột biến gen BTK trên các bệnh nhân chẩn đoán bệnh không gammaglobulin máu liên kết nhiễm sắc thể giới tính X( XLA) .
Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán vi khuẩn gây nhiễm âm đạo bằng phương pháp Multiplex PCR .
Điều chế hệ vi tự nhũ để cải thiện tính bền schaftosid trong cao kim tiền thảo toàn phần.
Tác dụng chống việm cấp và mạn tính của cao chiết từ phần trên mặt đất cây Mũi mác.
Đa đạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà , TP Đà Nẵng .
Khoa học nông nghiệp
Đánh giá tính kháng bệnh đạo ôn của một số mẫu giống lúa nhập nội từ Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế ( IRRI ) tại Việt Nam.
Khả năng sản xuất của Vịt Star 53 ông bà nhập nội.
Ảnh hưởng của việc bổ sung bột bã nghệ sau tách chiết curcumin trong khẩu phần tới sức sản xuất  thịt và độ vàng da của gà thịt JA-DABACO.
Một số giống Tràm trà giàu Terpinen-4-0l có triển vọng trên một số lập địa tại miền Bắc Việt Nam .
Hiện trạng nhiễm ký sinh trùng ở các chim vây vàng ( Trachinotus spp) nuôi lồng tại Hải Phòng 
Hiện trạng nuôi tôm hùm  lồng bè tập trung và chất lượng môi trường nước tại Xuân Đài , tỉnh Phú Yên .
Nghiên cứu chuyển gen mã hóa mannitol 1-phosphate dehydrogenase( mtlD) vào cây ngô.

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khoa học , công nghệ Việt Nam , tập 60 , số 09/2018, B

Tài liệu khác

Trang