Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 9A năm 2019 ( 726)

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ
Cùng tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động.
Công nghệ trí tuệ nhân tạo: Thời cơ lớn của Việt Nam.
Nhân lực là yếu tố cốt lõi đảm bảo sự thành công của phát triển trí tuệ nhân tạo. 
Đổi mới giáo dục đại học trong thời đại CMCN 4.0.
Quản trị thương hiệu trong thời đại CMCN 4.0 từ góc độ sở hữu trí tuệ.
Quản trị thương hiệu: Bài học kinh nghiệm từ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
Một số định hướng góp phần đưa yến sào trở thành sản phẩm quốc gia có uy tín.
Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo .
Viện Ứng dụng Công nghệ: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển KT-XH đất nước.
Đẩy mạnh nội địa hóa các thiết bị của nhà máy nhiệt điện.
Liệu mã QR có thể thay thế số điện thoại của bạn?
Cứng hóa bùn - Giải pháp hiệu quả để xử lý nền đất yếu.
KH&CN thúc đẩy chăn nuôi bò thịt tại một số tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. 
Ứng dụng công nghệ mới trong sấy gỗ rừng trồng.
Hiệu quả từ các dự án nông thôn miền núi ở Thanh Hóa.
Khoa học và đời sống
Mạch máu xấu - Nguyên nhân của bệnh tật và sự suy giảm tuổi thọ.
Đôi điều hiểu biết về sinh vật ngoại lai ở Việt Nam..
Plasma và ứng dụng trong y học.
Khoa học và Công nghệ nước ngoài
Nghiên cứu mới về siêu dẫn gần nhiệt độ phòng.
Em bé chỉnh sửa gen: Khi nào thế giới sẵn sàng?
Tổng hợp vật liệu xốp cách nhiệt thân thiện với môi trường.
Xem chi tiết :https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2019&no=17

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học , công nghệ , Việt Nam , 9A ( 726)

Tài liệu khác

Trang