Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 8B/2019

Khoa học tự nhiên
Nghiên cứu thạch học và sự biến đổi sau trầm tích của đá móng carbonate tuổi Paleozoic ở phía tây bắc bể Sông Hồng.
Hệ thống học nhóm Thông đất và Dương xỉ ở Việt Nam theo hệ thống PPG ( Pteridophyte Phylogeny Group) I
Tối ưu điều kiện sinh tổng hợp protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis BsO4 và xác định đặc tính của enzyme.
Nghiên cứu mức độ phân bố và tích lũy polychlorinated biphenl trong trầm tích mặt khu vực hạ lưu sông Đáy.
Phân tích động lực học vết nứt trong vật liệu lẫn hạt cứng và lỗ rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạn nội suy liên tiếp mở rộng.
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng hệ lan can liên kết chìm trên các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam.
Nghiên cứu phát triển hệ đo độ dày vật liệu thủy tinh nhiều lớp dựa trên công nghệ giao thoa ánh sáng xung lược.
Giải pháp tính khoảng cách từ tàu đến mốc phía trước sử dụng định vị vệ tinh.
Nghiên cứu phương pháp phát hiện một số sâu bệnh trên lúa sử dụng đặc trưng SIFT.
Nghiên cứu luyện và xử lý nhiệt một số mác thép độ bền cao tiên tiến .
Phân lập và tuyển chọn nấm men có khả năng lên men rượu vang thanh long ruột đỏ ( Hylocereus polyrhizus).
Khảo sát hoạt tính B-glucosidase từ cổ khuẩn siêu chịu nhiệt Pyrococus furiosus để ứng dụng trong sản xuất isoflavone từ đậu nành.
xem chi tiết https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2019&no=16

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
2 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
tạp chí, Khoa học, công nghệ, 8B, 2019

Tài liệu khác

Trang