Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 8A năm 2019 ( 725)

Diển đàn Khoa học và Công nghệ
Khoa học và công nghệ góp phần đưa Nghị quyết 37- NQ/TW vào cuộc sống .
Hiều đúng về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Nền kinh tế của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể.
Số hóa sản xuất - yêu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong CMCN 4.0.
Doanh nghiệp điện tử: Xu hướng phát triển và nhận diện rủi ro.
Kiểm soát nguồn phóng xạ trong phế thải kim loại và thép thương phẩm.
Công bố quốc tế trong khoa học xã hội và nhân văn : Những vần đề đặt ra
Khoa hoc và công nghệ 
Chỉ số đồi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2019 tiếp tục tăng hạng.
Lasuco: Ứng du5ngKH&CN vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
KH&CN phục vụ phát triển tài nguyên dược liệu trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Bà rịa Vũng Tàu: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi cá Chình theo hướn bền vững.
Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chế biến chả cá chất lượng cao từ nguồn cá tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Một số điểm mới và kết quả sơ bộ .
Khoa học và đời sống
Xạ trị bằng proton: xu hướng trên thế giới và triển vọng tại Việt Nam.
Đột quỵ nhiệt: Tổn thương nguy hiểm trong ngày hè nắng nóng.
Mặt dường bền vững: Giải pháp kinh tế- xã hội và môi trường trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ .
Khoa học và công nghệ nước ngoài 
Thành tựu mới trong giải mã hệ gen thực vật .
Một số lưu ý trong nghiên cứu, điều trị bệnh ung thư.
BrainEx- Cơ hội cho những người mắc bệnh đột quỵ não, Alzheimer ?
xem trực tiếp https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2019&no=15

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí ,Khoa học, Công nghệ Việt Nam, 8A , 2019 ( 725)

Tài liệu khác

Trang