Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 7/2020 (736) A

Diễn đàn khoa học và công nghệ
1.Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ.
2.Việt Nam và một số ưu tiên đột phá trong chiến lược phát triển sau đại dịch Covid-19 . PGS.TS Vũ Minh Khương Đại học Quốc gia Singapore
3.
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: Liên kết và hội tụ nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Vũ Thị Huyền Trang, Từ Minh Hiệu- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&C​N.
4.
Thúc đẩy phát triển CNHT ở Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Lê Huyền Nga Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương​
5. 
Phát triển công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam giai đoạn 2020-2030. TSKH Bạch Quốc Khang, GS Nguyễn Anh Tuấn Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới​.
6. 
Những vấn đề về nước ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nguyễn Ngọc Anh Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam​
7. 
Tài chính cho chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam - Một số khuyến nghị.
Mai Ngọc Cường1 , Bùi Sỹ Lợi2 , Lê Quốc Hội1 , Hồ Thị Hải Yến1 , Nguyễn Đình Hưng1 .1 Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 2 Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo​
8. Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến .TS Đặng Tất Thành Vụ KH&CN, Bộ Công Thương​
9. 
Cục Sở hữu trí tuệ: Một số kết quả hoạt động nổi bật.Thu Hiền 
10.UPM - Công cụ xếp hạng đại học đầu tiên của Việt Nam với các tiêu chí đại học thông minh 4.0 .Tuyết Nga Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội​.
11.
Giải pháp xây dựng mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử vùng Tây Nguyên.
Nguyễn Trường Xuân1 , Nguyễn Đình Kỳ2 , Lê Thị Kim Thoa3 , Lê Đức Hoàng3 , Đinh Bảo Ngọc1 1 Trung tâm Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2 Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 3Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
12.S
óc Trăng: Tận dụng phế phẩm nông nghiệp phát triển nghề trồng nấm bào ngư.
Khoa học và đời sống
13.Vắc xin và đáp ứng miễn dịch của cơ thể .
PGS.TS Trần Đình Bình, ThS Trần Thanh Loan Đại học Huế .
14. 
Thịt nhân tạo và xu thế trong tương lai.
15.Nguy cơ đe dọa an ninh mạng từ IoT
ThS Phạm Tiến Đạt, ThS Đỗ Thị Minh Thu Học viện Cảnh sát nhân dân.
KH&CN nước ngoài​
16. Công nghệ blockchain với hoạt động sở hữu trí tuệ.
17.Kỷ nguyên mới của du hành vũ trụ thương mại.
18.Sinh bệnh học và phản ứng của cơ thể với SARS-CoV-2.
xem chi tiết : https://a.vjst.vn/vjsta/view-pdf/0/0

 

ISSN: 
1859-4794
Loại tạp chí: 
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam ,7,2020, 736, A