Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 7 năm 2018 (712)

Diễn đàn khoa học - Công nghệ
Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ phát triển và ứng dụng Blokchain tại Việt Nam 
Blockchain- xu thế và sự phát triển ở Việt Nam
Công nghệ Blockchain : Mở ra nhiều xu hướng mới cho tương lai 
KH&CN thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa  hành lang đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ 
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Luật CGCN
Đóng góp của tài sản trí tuệ đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Công nhận hỗ trợ cho một thế giới an toàn hơn .
Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Người mang lại hi vọng sống cho bệnh nhi nghèo 
Ngô chuyển gen giàu cartenoid đầu tiên ở Việt Nam
Sáng kiến tiết kiệm điện trong nuôi tôm
Khám phá khảo cổ học tiêu biểu tại khu di tích nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh
Thanh Hóa : Gắn KH&CN với mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội 
Khoa học và đời sống
Vấn nạn " Ô nhiễm trắng "
Ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp 
Polyp túi mật và những vấn đề cần lưu ý 
Than sinh học và những tác động đối với sức khỏe của đất 
KH&CN nước ngoài 
Trí tuệ nhân tạo trong xử lý ảnh y khoa
Vật liệu thấp chiều - Lời giải  cho bài toán phát triển điện ?
Tổng hợp vật liệu lai ghép từ sản phẩm phụ trong công nghiệp để xử lý môi trường
CRISPR: công nghệ  góp phần thay đổi thế giới

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
2 bản
Nguồn tài liệu: 
Báo Khoa học và Phát triển
Từ khóa: 
khoa học công nghệ

Tài liệu khác

Trang