Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 6/2022 (759) Bản A

Diễn đàn khoa học và công nghệ
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Một số nội dung đột phá
Bản độ công nghệ protein và enzyme: Kim chỉ nam để lựa chọn công nghệ và sản phẩm ưu tiên
Sự hình thành các Spin-off tại viện khoa học Việt nam thập niên 90
Thành lập doanh nghiệp Spin-off: góc nhìn từ trường đại học
Nhãn hiệu 3 chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam
Một số vấn đề khi áp dụng thuyết hết quyền trong xử lý nhãn hiệu trên các phương tiện kinh doanh
5G và những vấn đề an ninh bảo mật mạng
Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Canti: Phát triển năng lực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục vụ sản xuất
Chỉ thị rêu Barbula Indica – Triển vọng mới cho lĩnh vực quan trắc môi trường
Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý ô nhiễm mùi và nước rỉ rác chất thải sinh hoạt
Sản xuất bột màu vô cơ chất lượng cao từ nguyên liệu trong nước
Hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin mạng
Du lịch sinh thái rừng tạo sinh kế cho cộng đồng vùng đệm của vườn quốc gia Phú Quốc
Khoa học và Công nghệ địa phương
Đổi mới mô hình tăng trưởng tại Vĩnh Phúc dựa trên nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp
Trà Vinh: Chế tạo thành công máy tách vỏ dừa tự động
Khoa học và Công nghệ nước ngoài
Hình ảnh hố đen đầu tiên ở tâm dải ngân hà
Con đường tiến hóa của SAR-CoV-2 trong tương lai
Công nghệ, sản phẩm và đời sống
Ô nhiễm nhựa đại dương: Hãy hành động ngay từ bây giờ
Truyền thông quang và xu thế tương lai
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tâm thần?

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 6, 759, 2022 , Bản A

Tài liệu khác

Trang