Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 6/2020 (735) Bản A

Diễn đàn Khoa học và công nghệ
1. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản khi tham gia FTA.
2..Hiệp định thương mại tự do: Các cam kết liên quan đến lĩnh vực KH&CN ngành Công Thương.
3.Hoàn thiện chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
4.Quy định về sở hữu trí tuệ trong CPTPP và những tác động đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.
5.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN trong các tổ chức KH&CN Việt Nam.
6.Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
7.Khai thác tài nguyên biển sâu.
Khoa học- Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
8.Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và những đóng góp bước đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.
9 .Nguyễn Hoài Anh: Làm chủ công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển tự động thiết bị chiết xuất và cô đặc cao dược liệu.
10.Chống xói bề mặt và giảm trượt bờ dốc nền đường theo hướng thân thiện môi trường.
11.Hệ thống WPT-LP: Giải pháp mới nâng cao hiệu quả vi nhân giống cây trồng
12.Hiệu quả của việc ứng dụng KH&CN trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng đất gò đồi tỉnh Quảng Bình.
13.Tp Hồ Chí Minh: Bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.
14.Những phát hiện mới tiêu biểu về di sản ở Tây Nguyên.
Khoa học và đời sống
15.Dòng rip: Cách nhận biết và phòng tránh.
16.Bệnh lao kê nguy hiểm như thế nào?
Khoa học và công nghệ nước ngoài
17.Hiện trạng sử dụng cây trồng chỉnh sửa gen trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam.
18. Khủng hoảng về hằng số vũ trụ Hubble.
xem chi tiết https://vjst.vn/vjsta/view-pdf/10139/0

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 6,2020,735, Bản A,