Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 4/2023 (769) Bản A

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
4 Khổng Quốc Minh: Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
8 Nguyễn Trâm: “Giải phẫu” vụ việc nhãn hiệu “ST24” và “ST25”.
14 Nguyễn Hoàng Nam: Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ
sáng chế.
17 Hoàng Đức Cường: Bảo hộ nhãn hiệu mùi hương: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam.
21 Nguyễn Quang Đồng, Tống Khánh Linh: Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các giao diện tương tác với người dân
của chính quyền địa phương: Thực trạng và khuyến nghị.
24 Nguyễn Duy Cần, Trần Ngọc Hải, Hà Thanh Toàn: Hướng đến phát triển đội ngũ người làm nông hiện đại.
27 Hoàng Dương: Tích hợp nhiều hệ thống quản lý: Xu hướng giúp nâng cao năng suất, chất lượng.
29 Phương Nam: Nâng cao năng suất ngành sản xuất chế biến, chế tạo.
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
31 Đào Mạnh Thắng: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ phân tích cạnh tranh.
34 Lê Thành Hưng, Nguyễn Thúy Hằng: Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hài hòa - Thúc đẩy
năng lượng xanh.
37 Vũ Thu Trang: Hoàn thiện công nghệ và quy trình sản xuất sữa gạo lứt giàu protein ở quy mô công nghiệp.
40 Nguyễn Văn Sỹ: Phát triển đầu đo nhấp nháy sử dụng tinh thể CsI(Tl) ghép nối với mảng nhân quang silicon
(SiPM).
42 Phan Xuân Hiếu, Trần Mai Vũ, Lê Đức Trọng, Lê Hoàng Quỳnh: Công cụ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cho
các dịch vụ có lượng người dùng lớn.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
46 Nguyễn Thị Mỹ, Tô Thảo Đang: Xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận “Ba Khía - Cà Mau”.
49 Nguyễn Thị Trúc Ly, Phạm Thị Hồng: Đồng Tháp: Mô hình sản xuất mè luân canh trên nền đất lúa gắn với
tiêu thụ.
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI
51 Trần Nguyễn Phước Thông: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho các công ty khởi nghiệp ở Úc.
54 Trần Thụy Hương Quỳnh: Hồng cầu nhân tạo: Hy vọng mới cho những người cần truyền máu.
56 Hoàng Văn Phi, Trương Đình Dũng: Công nghệ in 4D và một số ứng dụng.
CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM VÀ ĐỜI SỐNG
59 Ngô Minh Phước: Mô hình học máy và một số thách thức bảo mật.
62 Nguyễn Tân Vương: Trạm bả diệt mối hiệu quả cao, không hại môi trường.
64 Sách mới của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Số bản: 
1
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Việt Nam, 4, 769, 2023 , Bản A

Tài liệu khác

Trang