Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam số 4/2021 Bản A

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Đồng bằng sông Cửu Long với chiến lược phát triển “8G”.
2. Thông tin sở hữu công nghiệp và mô hình quản trị tài sản trí tuệ dựa trên thông tin.
3. Biến đổi khí hậu và dịch bệnh: Mối liên hệ, tác động và giải pháp tiếp cận mới.
4. Đa dạng sinh học và nguồn lợi rong biển Việt Nam.
5. Phát triển mô hình quản lý chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn trong xây dựng nông thôn mới.
6. Cảng biển thông minh - Xu thế phát triển của các quốc gia có biển.
7. Phát triển công nghiệp hỗ trợ để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
8. Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
9. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2020: Những kết quả nổi bật.
10. Phát triển thành công xe tự hành thông minh cấp độ 4 “Made in Vietnam”.
11. Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm KH&CN về nông nghiệp của quốc gia và khu vực.
12. Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát theo thời gian thực thông số môi trường nước thải, khí thải ở các khu công nghiệp và đô thị.
13. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
14. Ngành nhựa kỹ thuật tại Việt Nam: Kết quả xây dựng danh mục công nghệ và hiện trạng phát triển.
KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
15. Côn trùng trong Sách đỏ Việt Nam năm 2020 và một số loài quý hiếm được bảo tồn và khai thác thế nào?
16. Tiêu diệt ung thư với liệu pháp miễn dịch Interleukin-2 (IL-2).
17. Văc xin và công nghệ nền sản xuất văc xin axit nucleic.
KH&CN NƯỚC NGOÀI
19. Những ứng dụng tiềm năng của công nghệ sinh học thực vật trong đối
phó với SARS-CoV-2.
19. Phát triển protein trị liệu.

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
tạp chí KH&CN

Tài liệu khác

Trang