Tạp chí Khoa học và Công nghê Việt Nam số 12/2019 bản B

Khoa học Y-Dược
Đánh giá nhĩ lượng của bệnh nhân khe hở vòm miệng bị viêm tai giữa ứ dịch.
Đánh giá hiệu quả giảm đau bằng phương pháp nhĩ châm ở các huyệt tử cung, nội tiết, giao cảm, gan, bụng trên bệnh nhân đau bụng kinh.
Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter pylori torng mẫu nước bọt bằng phương pháp PCR.
Xây dựng quy trình khuếch đại đẳng nhiệt Recombinase polymerase amplification( RPA) phát hiện Leptospira spp. gây bệnh.
Một số đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của Serratia marcescens phân lập trên bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Khoa học Nông nghiệp
Nghiên cứu điều kiện nuôi trồng cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamnsis Ha et Grushv.) in vitro ở điều kiện nhà kính và tự nhiên tại Lâm Đồng.
Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có hoạt tính kháng Erwinia carotovora từ đất trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam.
Đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị hình thái và tương quan kiểu hình của các dòng Náng hoa trắng( Crinum asiaticum L.)
Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hấp phụ phốt pho trong đất phù sa Đồng bằng sông Hồng.
Khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản của lợn cái (Landrace x Yorshire) và (Yorkshire x Landrace) nuôi tại Công ty Indovina Thái Bình.
Nghiên cứu ứng dụng dung dich chiết có hoạt tính sinh học từ gừng( Zingiber officinale),riềng( Alpinia officinarum) để bảo quản tôm thẻ chân trắng( Litopenaeus vannamei )
Xác định sự có mặt và phiên mã gen ZmLEA14A ở cây chuyển gen Nicotiana tabacum dòng NiC9-1
xem chi tiết http://b.vjst.vn/vjstb/Pages/Tapchiso.aspx

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
3
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí Khoa học,Công nghê Việt Nam, 12/2019, bản B

Tài liệu khác

Trang