Tạp chí Khoa học và Công nghê Việt Nam số 12/2019 bản A

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ: 60 năm một chặng đường lịch sử.
Techdemo 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Techfest Vietnam 2019: Hội tụ và phát triển
Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến một số ngành công nghiệp của Việt Nam.
Nhà đầu tư thiên thần và vai trò đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo.
Những vấn đề KH&CN cần ưu tiên thực hiện trong xây dựng nông thôn mới sau  năm 2020.
Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
EVN: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất - kinh doanh điện năng.
Những sáng chế trên đồng ruộng.
Nguyễn Mạnh Khương: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản để lai tạo bò lai F1 hướng thịt nhằm tăng năng suất chất lượng đàn bò tại Thái Bình.
Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Núi Dành” cho sâm Nam.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ.
Khoa học và đời sống
Vi hạt nhựa và những hệ lụy trong cuộc sống hiện đại.
Aflatoxin - Độc tố nguy hiểm gây ung thư gan.
Khoa học công nghệ nước ngoài
Bộ chỉ thị hình thái đặc trưng cho nhận dạng sâm Hàn Quốc (Panax ginseng C.A. Mey) và đề xuất cho Việt Nam.
Big data và ứng dụng trong bảo mật thông tin.
Xem chi tiết http://a.vjst.vn/vjsta/view-pdf/0/0

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
03
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học và Công nghệ Việt nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghê, Việt Nam,12/2019, bản A

Tài liệu khác

Trang