Tap chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam , số 11 /2018 ( 716), quyển A .

Diễn đàn khoa học - công nghệ 
Năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0
Góp bàn về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam .
Công nghệ Blockchain và ứng xử của các quốc gia trên thế giới .
Xây dựng đô thị thông minh: Kinh nghiệm của hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KH&CN:  Một số vấn đề cần quan tâm .
Giải pháp gia tăng hoạt động đăng ký sáng chế tại các Viện nghiên cứu, trường đại học .
Khoa học- Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Viện khoa học Thủy lợi Miền Nam : Nghiên cứu  phục vụ kịp thời sản xuất .
* Key lab PRT : Điểm sáng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia .
Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển - Chặng đường 10 năm  đầy thức thách để vươn lên .
KH&CN góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp .
* Đắc Nông hình thành chuỗi giá trị cây gấc nhơ ứng dụng KH&CN .
Bình phước : Hiệu quả bước đầu từ một dự án nông thôn miền núi .
Hậu Giang: Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận " Cá thát lát Hậu Giang" 
Khoa học và đời sống 
Cuộc chiến chống ung thư và Giải Nobel Y học 2018.
* Phương pháp xét nghiệm máu mới cho phép phát hiện sớm sự phát triển của tế bào ung thư . 
Công nghệ pin nhiên liệu di  động.
Khoa học và công nghệ nước ngoài 
* Giải Nobel năm 2018 và các chủ nhân .
Trung Quốc : Phát triển và ứng dụng Internet kết nối vạn vật ( loT)
Ngàn năm trị thủy ở Hà Lan và những bài học kinh nghiệm. 

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học , công nghệ Việt Nam , số 11 /2018, 716

Tài liệu khác

Trang