Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyển A - Tập 60 Số 6 - năm 2018

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ 
Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất lúa.
Nghị định 38- Khung pháp lý cho các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Cần có một chính sách tổng thể , toàn diện cho phát triển cơ học .
Nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa gạo của Việt Nam
Khoa học -Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Cần nâng - Công nghệ lần dầu tiên áp dụng ở Việt Nam 
VIELINA : "Cú hích " từ dự án do FIRST tài trợ.
...

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khoa học công nghệ

Tài liệu khác

Trang