Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyển A số 12/2018( 717)

Diễn đàn khoa học - công nghệ 
1. Techfest 2018: Khởi nghiệp sáng tạo - kết nối toàn cầu.
2. Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.
3. Startup Việt : Khát vọng vươn tới tầm thế giới.
4. Không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Mô hình BKHUP.
5. Những vướng mắc trong mối liên kết 4 nhà và giải pháp tháo gỡ.
6. Thúc đẩy truyền thông KH&CN thông qua vai trò của các nhà khoa học.
7. Một số khía cạnh chi phối thái độ làm việc của cán bộ nghiên cứu.
8. Tạp chí KH&CN Việt Nam - Mục tiêu trở thành một trong các tạp chí khoa học mạnh của khu vực.
Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo 
9.Bộ KH&CN : Đẩy mạnh ứng dụng ĐTĐM nguồn mở trong phát triển hạ tầng CNTT.
10. Xây dựng mô hình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại viện Hàn lâm KH&CN Việt  được bảo hộ .
11. "Bước tiến" của con tôm thẻ chân trắng tại Thái Bình.
12.Phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa hành lang đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ.
13. Phát triển cây dược liệu Sa nhân tím thông qua một dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi .
14. Lâm Đồng:Ứng dụng KH&CN vào phát triển dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO.
Khoa học và đời sống
15.Trị liệu miễn dịch trong điều trị dị ứng 
16. Đột phá mới trong điều trị xuất huyết hậu sản: Cơ hội cứu sống hàng chục nghìn phụ nữ mỗi năm .
17. Hoàng liên chân gà - Dược liệu quý đa tác dụng .
Khoa học và công nghệ nước ngoài 
18. Graphene có thể giải quyết 5 vấn đề lớn của thế giới?
19. Tổng hợp nano bạc từ chiếc xuất hạt quả nho.
20.Một số chính sách hiện đại hóa nổi bật của Nhật Bản.
xem chi tiết http://khoahoccongnghevietnam.com,vn 

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
02 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ khoa học công nghệ
Từ khóa: 
tạp chí, Khoa học , công nghệ , Việt Nam , A,12/2018 (717)

Tài liệu khác

Trang