Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyển B tập 60 - Số 6

Vấn đề nhận giá trị và duy nhất của toán tử sai phân và tích sai phân đối với hàm phân hình trên một trường không Archimedes.

ISSN: 
1859-4794
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ khóa: 
khoa học công nghệ

Tài liệu khác

Trang