Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương số 3 tháng 6/2019

Nội dung gồm : 
Sự nghiệp báo chí Hải dương không ngừng phát triển .
Quyết liệt phòng, chống tham nhũng , tiêu cực!
Vị thế mới- tầm cao mới.
Những nội dung cơ bản về Quy hoạch phát triển  và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Trồng Cam Vinh tên vùng đất bãi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Chuyển giao thành công giống ngô ngọt Golden Cob.
Mô hình lúa N25 ngắn ngày phục vụ luân canh tăng vụ.
Mô hình sản xuất giống lúa QP-5 ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng.
Sản xuất lúa Mùa  và rau vụ Đông năm 2019.
Ứng dụng thức ăn tự phối trộn trong chăn nuôi lợn.
Đa đạng loài và giá trị tiềm năng cây thuốc ở khu vực di tích lịch sử.
Sử dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống thông tin quản lý.
Xây dựng mô hình phát hiện và can thiệp sớm trẻ tự kỷ.
Tổ chức kiểm định cân khối lượng tại chợ Đông Ngô Quyền .
Kết quả thanh tra Khoa học và công nghệ
Tin kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường.

ISSN: 
0866-7985
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,Công nghệ, Hải Dương ,3 ,6/2019