Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương số 2 tháng 4/2019

Trong số nầy 
60 năm Bác Hồ về thăm và làm việc với Tỉnh Ủy Hải Dương- học Bác phong cách nêu gương.
Ý nghĩa ngày khoa học và công nghệ Việt Nam- 18/5.
Một số kết quả hoạt động Khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018.
Tăng cường ứng dụng tiến bộ  kỹ thuật của viện cây lương thực và cây thực phẩm.
Thành phố Chí Linh vị thế, mới vận hội mới.
Mô hình sáng tạo thông minh học đường.
Công tác khảo nghiệm giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng và mở rộng vùng sản xuất lúa theo phương thức hữu cơ trên một số vùng rươi của tỉnh Hải Dương.
Thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Xây dựng mô hình nuôi thưởng phẩm cá Chạch bùn. 
Giải pháp phát triển cá nước ngọt phù hợp với thị trường.
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ.
Tin kinh tế , Khoa học , Công nghệ, và Môi trường.

ISSN: 
0866 - 7985
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, công nghệ, Hải Dương, số 2, 4/2019