Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa số 5/2019

Kinh tế - Xã hội
Phóng sự ảnh: Vòng quanh chung khảo cuộc thi " Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức viên chức trẻ" lần thứ 4- năm 2019.
Phóng sự ảnh: Lấp lánh vị mặn muối Ninh Diêm.
Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020.
Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử ở Khánh Hòa.
Nghiên cứu- Trao đổi
Đánh giá hiệu quả bổ sung axit1 béo không no mạch dài (n-3 HUFA) trong thức ăn ương nuôi ấu trùng cá mú lai (Cá đực E.lanceolatus X cá cái E. Fuscoguttatus) và cá mú đen chấm nâu( E.coioides).
Ảnh hưởng của biện pháp lảy lá và phun phân bón lá giàu K đến sự ra hoa trên cây bưởi Da xanh tại Khánh Hòa.
Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ ở Trường mầm non Vĩnh Nguyền- Nha Trang.
Mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng tại tỉnh Khánh Hòa.
Ứng dụng Web ngữ nghĩa (Sematic web) xây dựng hệ thống tra cứu, thống kê các công trình nghiên cứu khoa học.
Tiêu thụ rau sống ở Khánh Hòa.
Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ
Thông điệp ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 2019: Tiêu chuẩn video tạo lập sân khấu toàn cầu.
Hưởng ứng cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng  lần thứ III.
Giới thiệu nhãn hiệu hàng hóa.
Sản phẫm mới,công nghệ mới.
Giới thiệu văn bản mới .

ISSN: 
1859-1981
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,Công nghệ, Khánh Hòa,5/2019