Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4/2018

gồm các bài : 
Chị Bộ Đảng thành phố hải Dương 80 năm xây dựng và trưởng thành ( 26/08/1038-26/8/2018)
Tước vũ khí trại Bảo an binh thành phố Hải Dương. 
Viện cây lương thực và cây thực phẩm xây dựng mô hình sản xuất nhiều giống lúa mới.
Trung tâm ứng dụng TBKT mở rộng một số giống lúa tiến bộ kỹ thuật ...
Củ đậu cây trồng truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao...
Xây dựng mô hình sản xuất cam và ổi an toàn thoe quy trình...
Mô hình sản xuất lợn thương phẩm 3-4 máu có năng suất ...
Trường chính trị tỉnh Hải Dương ứng dụng công nghệ thông tin ...
Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc bệnh nhân viêm gan.
Ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị ở bệnh viện tuyến huyện .
Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững...
Nguy hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi .
TBT Hải Dương đồng hành cùng doanh nghiệp.
Hải Dương với giải thưởng chất lượng Quốc gia ...
Hải dương hệ thống giám sát tự động thông số môi trường.
Một số lưu ý khi sử dụng vắc-xin lở mồm long móng.
Tin Kinh tế, Khoa học , Công nghệ và Môi trường . 

ISSN: 
0866-7985
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương
Từ khóa: 
Tạp chí , Khoa học và công nghệ, Hải Dương , 4/2018