Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa số 3/2018

Kinh tế - xã hội 
Phóng sự ảnh Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
Phóng sự ảnh :  Quang Vinh nghề báo và nhà báo
Sinh tồn - Viên ngọc quý giữa trùng khơi huyện đảo Trường Sa
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước 
Nghiên cứu - trao đổi 
Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh hòa giai đoạn 2016- 2020 
Ứng dụng viễn thám trong quản lý hệ thực vật dưới biển ở Khánh Hòa : Cơ hội và thách thức 
Kỹ thuật khai thác và chế biến trầm hương ở Khánh Hòa 
Kết quả khảo nghiệm sản xuất  giống lúa chất lượng cao và giống lúa năng suất cao triển vọng trong vụ hè thu năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa 
Giáo dục Đại học trong cuộc cách mạng 4.0 cơ hội và thách thức 
Sự biến đổi bất thường mực nước tại Vịnh Nha Trang 
Kinh nghiệm ASEAN về phát triển nguồn nhân lực du lich trong bối cảnh hội nhập và bài học cho Khánh Hòa 
So sánh 2 bộ công cụ kháo sát sự hài lòng của bệnh nhân 
Ngành mía đường tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ( ATIGA ) 
Ung thư biết sớm trị lành
...

ISSN: 
1859-1981
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: 
khoa học và công nghệ