Tạp chí Khoa học Công nghệ Môi trường Khánh Hòa số xuân 2019

Kinh tế -Xã hội 
Phóng sự ảnh : Nha trang chào xuân.
Lời tòa soạn.
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018.
Diễn đàn tri thức lần thứ 2 năm 2018: Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí trức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Khánh Hòa.
Nghiên cứu -Trao đổi 
Đánh giá qua 3 năm triển khai chương trình khoa học và Công nghệ  tỉnh Khánh Hòa  giai đoạn 2016- 2020.
Cải tiến điều kiện xử lý Viscozym nâng cao hiệu quả kinh tế của quy trình công nghệ tách chiết lutein ester từ hoa Cúc Vạn thọ( Tagetes erctaL.)
Quy trình điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, ứng dụng phương pháp phá hủy khối u gan tại chỗ bằng vi sóng.
Định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
Hội nhập và phát triển Du lịch Khánh Hòa trong những năm đầu thế kỷ XXI.
Ảnh hưởng của mật độ lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng Điệp Seo( Comptopallium radula Linnaeus, 1758) giai đoạn trôi nổi.
Tình hình phát triển điện mặt trời tại Khánh Hòa hiện nay, cơ hội và thách thức.
Đánh giá hiệu  quả can thiệp dinh dưỡng đường miệng trên bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa .
Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ
Hình ảnh con heo trong ngôn từ tiếng Việt.
Giới thiệu nhãn hiệu hàng hóa 
Sản phẩm mới công nghệ mới.
" Sáng tạo trẻ- Ý tưởng khởi nghiệp" - sân chơi cho đoàn viên Thanh niên tỉnh Khánh Hòa.
Tin hoạt động trong tỉnh. 
Giới thiệu văn bản mới .

ISSN: 
1859- 1981
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học, Công nghệ, Môi trường, Khánh Hòa, xuân 2019