Tạp chí Khoa học Cần Thơ số 4 (70)2019

Nghiên cứu - Trao đổi
Một số quy định của pháp luật Việt Nam về nghề công tác xã hội.
Truyền thống chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng ở vùng dân tộc thiểu số - thực tiễn từ khu vực Tây Nam Bộ.
Một vài kiến nghị xây dựng TP. Cần Thơ thành đô thị thông minh từ một số quốc gia trên thế giới .
Nâng cao hiệu quả triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực- Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật Cần Thơ.
Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp y tế tại TP. Cần Thơ.
Các phương pháp, công cụ và quy trình chẩn đón, đánh giá rối nhiễu tâm lý ở học sinh.
Rau non một" Siêu thực phẩm".
KH&CN vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.
Đẩy mạnh  hợp tác liên kết du lịch cụm các tỉnh phái Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Kết quả thực hiện dự án: " Ứng dụng công nghệ sinh học để nâng giống cây Keo lai ( Acacia hybrid) bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Cà Mau".
Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đường sông thành phố Cần Thơ- tiếp cận từ nhu cầu du lịch.
Kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN tỉnh Kiên Giang và định hướng trong thời gian tới .
Góc văn học
Tổ quốc Việt Nam
Lời Bác dặn trong Di chúc
Nghe con hát" hành trình tuổi 20".

ISSN: 
1859-025X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học,Cần Thơ,4 (70), 2019