Tạp chí Khoa học Cần Thơ số 02( 68) 2019

Nghiên cứu - Trao đổi 
Tác động của biến đổi khí hậu đối với sinh thái và nhân văn vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở Việt Nam trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thực trạng Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vùng ĐBSCL tại một số trường học.
Nhu cầu du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch người cao tuổi: Nghiên cứu trường hợp huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối xiêm trong tiêu thụ nội địa tại tỉnh Cà Mau.
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với du lịch xe buýt trên địa bàn TP.Cần Thơ.
Cải thiện lợi nhuận sản xuất mè trên đất trồng lúa kém hiệu quả tại Cần Thơ.
Các yếu tố tác động đến lập kế hoạch ngân sách của các đơn vị công lập tại TP. Cần Thơ.
Pháp luật về quản lý thuế - Thực trạng và hướng hoàn thiện .
Đôi điều suy ngẫm về làng nghề nước mắm truyền thống ở Hòn Sơn- Kiên Giang.
Tín ngưỡng Thờ cọp ở các ngôi đình tại cần Thơ.
Tin hoạt động KH&CN
Sở KH&CN TP Cần Thơ: Sơ kết hoạt động KH&CN, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Liên kết xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL.
Góc văn học 
Hàng ngày, ta học theo gương Bác
Bài ca về Biển đảo
Vòng tay của biển.

ISSN: 
1859-025X
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở Khoa và Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Từ khóa: 
Tạp chí, Khoa học Cần Thơ, 02( 68) 2019