Tạp chí Cộng sản số 940 (4-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
1.Xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, tích cực chăm lo bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên;Tác giả : Nguyễn Phú Trọng
2.Phát huy tinh thần Chiến thắng 30-4-1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.Tác giả : Ngô Xuân Lịch
3.
Từ khát vọng dân tộc đến tầm nhìn 100 năm của Đảng: Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân vì lợi ích quốc gia - dân tộc.Tác giả : Lê Hải Bình
Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin
4.Di sản của V.I. Lê-nin: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam.Tác giả : Nguyễn Xuân Thắng.
5.
Sức sống của chủ nghĩa Lê-nin trong thời đại ngày nay.Tác giả : Hoàng Chí Bảo.
6.
Quan điểm của V.I. Lê-nin về nhà nước kiểu mới và ý nghĩa đối với Việt Nam.Tác giả : Bùi Thị Ngọc Lan.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7.Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kiểm soát, giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.Tác giả : Nguyễn Thế Trung
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
8.Kiên quyết đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay.Tác giả : Vũ Chiến Thắng
Nghiên cứu - Trao đổi
9.
Quá trình nhận thức và phát triển các giá trị pháp quyền ở Việt Nam.Tác giả : Trần Ngọc Đường.
10.Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Thắng lợi của ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất non sông.Tác giả : Nguyễn Thắng Lợi - Trịnh Thị Hồng Hạnh.
11.
Hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công và đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” dựa trên “quan hệ thân hữu” ở nước ta hiện nay (Kỳ 2).Tác giả : Nguyễn Quốc Sửu.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
13.Tỉnh Đắk Lắk chủ động thúc đẩy liên kết vùng và kết nối kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển.Tác giả : Bùi Văn Cường
14.
Tỉnh Hà Giang chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới.Tác giả : Đặng Quốc Khánh
15.
Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hiện nay.Tác giả : Ngô Thị Bích Thu - Lê Quang Thắng
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
16.Xây dựng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong sạch, vững mạnh.Tác giả : Thoong-xạ-lít Măng-no-mệc.
17.
Chính sách Trung Đông của Nga: Sự trở lại của một cường quốc có trách nhiệm.Tác giả : Hà Mỹ Hương - Đoàn Văn Khải.
18.
Đại dịch COVID-19: Những tác động đến toàn cầu hiện nay và thời gian tới.
Tác giả : Nguyễn Việt Lâm.
Xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tap-chi-in?p_p_id=MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_MagazineDisplay_WAR_TapChiInportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Ffrontend%2Fdisplay%2Fmagazine_lv3.jsp&p_r_p_0_magazineId=39137751

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí ,Cộng sản, 940,4,2020