Tạp chí Cộng sản số 937(3-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm, Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.Tác giả : Vương Đình Huệ.
Hoàn thiện chế độ kiểm soát chất lượng của Kiểm toán nhà nước hiện nay.Tác giả : Hồ Đức Phớc.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức - yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn cách mạng mới.Tác giả : Bùi Đình Phong.
Thành tựu và kinh nghiệm về công tác cán bộ của Đảng trong những năm đổi mới.Tác giả : Nguyễn Đức Hà.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.Tác giả : Nguyễn Huy Phòng.
Nghiên cứu - Trao đổi
Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới.Tác giả : Thang Văn Phúc.
Khai thông các “điểm nghẽn” để văn hóa thật sự trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước.Tác giả : Phạm Hồng Tung.
Giải pháp phát huy nguồn lực tri thức địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.Tác giả : Phạm Dũng.
Kiểm soát, ngăn chặn “nhóm lợi ích” ở Việt Nam hiện nay.Tác giả : Nguyễn Văn Chung.
Thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Tác giả : Nguyễn Đỗ Anh Tuấn.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Đối ngoại địa phương trong hội nhập và phát triển: Thành tựu năm 2019 và định hướng năm 2020.Tác giả : Bùi Thanh Sơn
Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ninh.
Tác giả : Nguyễn Xuân Ký.
Kết quả và bài học đổi mới phương thức lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình.Tác giả : Ngô Đông Hải
Tỉnh Vĩnh Long: Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.Tác giả : Lữ Quang Ngời.
Một số vấn đề về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở Thủ đô Hà Nội.Tác giả : Lê Văn Hoạt.
Để nông dân thật sự là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.Tác giả : Hồ Ngọc Hy.
Kiên Giang phấn đấu trở thành tỉnh giàu, mạnh từ kinh tế biển.Tác giả : Nguyễn Thanh Sơn.
Sinh hoạt tư tưởng
Tung tin đồn nhảm...Tác giả : Dũng Minh
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Thế giới năm 2020 và một số vấn đề đặt ra với việc Việt Nam khi tham gia Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.Tác giả : Bùi Văn Nam.
ASEAN trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Đô-nan Trăm.Tác giả : Lê Thị Thúy Hiền.
Qua sách báo nước ngoài
Công tác giảm nghèo và mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả ở Trung Quốc.Tác giả : Đỗ Hữu Hưng
xem chi tiết : http://www.tapchicongsan.org.vn/

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản,937,3,2020.