Tạp chí Cộng sản số 936( 2-2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta hiện nay.Tác giả : Trương Hòa Bình.
Tăng cường công tác đối ngoại Quốc hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.Tác giả : Nguyễn Văn Giàu.
Tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tác giả : Trần Quốc Tỏ.
Không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị - một nhân tố quyết định thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam.Tác giả : Nguyễn Ngọc Hà.
Một số nội dung, yêu cầu cần lưu ý trong xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp.Tác giả : Dương Trung Ý.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Để làm tròn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.Tác giả : Vũ Văn Phúc.
Từ tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công tác vận động nhân dân hiện nay.Tác giả : Nguyễn Thế Thắng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Tác giả : Phạm Ngọc Hòa - Vũ Thị Hòa.
Nghiên cứu - Trao đổi .
Về trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác dân vận.Tác giả : Nguyễn Thế Trung.

Điều chỉnh tăng tuổi nghi hưu để ứng phó với quá trình già hóa dân số trong tương lai.Tác giả : Bùi Sỹ Lợi.
Cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.Tác giả : Bùi Hoài Sơn - Đỗ Thị Thanh Thủy.
Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.Tác giả : Nguyễn Thị Linh Giang.
Thực tiễn - Kinh nghiệm
Đảng bộ tỉnh Yên Bái nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.Tác giả : Phạm Thị Thanh Trà.
Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến du lịch thời gian tới.Tác giả : Lê Quang Tùng.
Thành phố thông minh: Xu thế phát triển tất yếu và những bước đi của Việt Nam.Tác giả : Nguyễn Thị Phong Lan.
Giải quyết các vấn đề xã hội ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và hàm ý chính sách.Tác giả : Phan Thuận - Đỗ Thị Thu Hiền.
Sinh hoạt tư tưởng
Chọn vỏ, bỏ lõi.Tác giả : Gia Bảo
Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc và tác động đối với cục diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hàm ý chính sách cho Việt Nam.Tác giả : Lê Đình Tĩnh.
Xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội bền vững cho người lao động - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam.Tác giả : Mạc Văn Tiến.
Phát triển du lịch có trách nhiệm ở Thái Lan: Kinh nghiệm tham chiếu cho Việt Nam.Tác giả : Đào Minh Ngọc - Hoàng Thị Lan Hương.
xem chi tiết :http://www.tapchicongsan.org.vn/tap-chi-in

Loại tạp chí: 
Số bản: 
01
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí, Cộng sản,936,2,2020