Tạp chí Cộng sản chuyện đề cơ sở số 148(4/2019)

Học tập,Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng , chỉnh đốn Đảng .
1.“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay.
2.Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh: Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn và xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững.
Diễn đàn - đối thoại 
3.Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vững mạnh - khâu đột phá thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam.
4.Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng và quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
5.Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo.
6.Một phương pháp hữu hiệu khi làm quy hoạch.
7.Hoàn thiện pháp luật bảo đảm hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp hiện nay.
8.Phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
Kinh nghiệm từ cơ sở
9.Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
10.Tỉnh Quảng Nam sau nửa nhiệm kỳ đại hội.
11.Tỉnh Nghệ An phát triển đội ngũ doanh nhân, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.
12.Xây dựng Nha Trang trở thành đô thị trung tâm gắn kết với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
13.Tỉnh Lâm Đồng: Nhìn lại và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X trong thời gian tới.
14.Đồng bằng sông Cửu Long sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ.
15.cơ cấu lại doanh nghiệp lâm nghiệp ở Tây Nguyên - vấn đề và giải pháp.
16.Khi miền Tây “3 hóa”.
17.Tỉnh Trà Vinh quan tâm thực hiện chính sách phát triển văn hóa trong đồng bào dân tộc Khmer.
Nhìn ra thế giới
18. 60 năm đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh: Dấu ấn sâu đậm của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
19.Kỳ họp thứ hai Quốc hội và Chính hiệp khóa XIII của Trung Quốc.
xem chi tiết http://www.tapchicongsan.org.vn/

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa: 
Tạp chí Cộng sản , chuyên đề cơ sở, 148, 4/2019