Tạp chí Công sản ( chuyên đề cơ sở ) số 140 ( 8-2918)

Nội dung gồm một số bài như sau :
Nguyễn Phú Trọng 
Kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, công tác đối ngoại góp phần  nâng cao hơn nữa vị thế và sức mạnh đất nước.
Trần Đại Quang
Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực , người cộng sản kiên cường , tấm gương đạo đức sáng ngời của cách mạng Việt Nam.
Học tập, làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn Đảng
Nguyễn Hữu Quất

Tỉnh Bắc Ninh học Bác, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị .
Huy Tuấn
Huyện Quế phong ( tỉnh Nghệ An ) : Đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị 
Hội Thảo khoa học 
Phát triển khu du lich gắn với nông nghiệp bền vững: Thực trạng và giải pháp
Đề dẫn Hội thảo 
Tổng thuật  Hội thảo
Kết luận Hội thảo
Diễn đàn- Đối thoại 
Nguyễn Xuân Cường 
Tiếp tục đổi mới nội dung , phương thức lãnh đạo của Đảng trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn .
Vũ Chiến Thắng 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay .
Đặng Thị Kim Ngân
Giải quyết đơn tố cáo nặc danh - biện pháp bảo đảm quyền tố cáo của công dân góp phần hoàn thiện pháp luật về tố cáo .
Vũ Văn Phúc 
Tăng trưởng xanh  nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững .
Kinh nghiệm từ cơ sở 
Dương Quang Thành 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nguồn  nhân lực chất lượng cao.
Nguyễn Yến Thanh 
Xâu dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thầm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 kháo XII . 
Nguyễn Thị Lam 
Tiếp tục đổi mới công tác dân vận ở tỉnh Hà Tỉnh .
Mai Đình Lợi 
Kết quả và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam .
Hoàng Đình Vinh 
Xây dựng thương hiệu, phát triển chuỗi giá trị thị trường nông sản .
Lê Thị Bích Thuận 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , công chức, văn hóa cơ sở .
Đoàn Duy Anh 
Tỉnh Khánh Hòa ảnh hưởng lớn đến mục tiêu giảm nghèo bền vững .
Chuyện làng chuyện phố 
Nhị Lê 

Năm " đạo " băng hoại nhân quần .
Nhìn ra thế giới 
Phan thị Thu Dung 

Vai trò của các cơ chế hợp tác an ninh đa phương tại Châu Á - Thái Bình Dương trong việc giải quyết  các vấn đề an ninh khu vực . 

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
của Cơ quan lý luận chính trị Trung ương đảng
Từ khóa: 
tạp chí cộng sản, chuyên đề cơ sở
Quy định xem: 
Tài liệu xem trực tiếp tại thư viện