Số liệu thống kê Nông-Lâm nghiệp-Thủy sản 1975-2000

Để giúp các cơ quan, bạn đọc nắm được một cách có hệ thống và toàn diện về hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay. Nhà xuất bản Thống kê cho ra mắt bạn đọc cuốn "SỐ LIỆU THỐNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM 1975-2000"

Tác giả: 
Biên tập: Nguyễn Minh Tâm
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2000
Từ khóa: 
Thống kê
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
586 trang - Khổ 17 x 25
Giá: 
180.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
499.03
ISBN: 
04-44-2000