Sinh lý và bệnh lý hấp thu

Tác giả: 
PGS, TS sinh học. Nguyễn Tài Lượng
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1981
Từ khóa: 
Sinh lý, bệnh lý, hấp thu
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
252 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Giá: 
15.500 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
3015/VV-05-2456