Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật

Giới thiệu nội dung sách
Sách gồm 12 chương:
Chương I. Điều kiện nơi sống của Thực vật.
Chương II: Những cơ sở của công việc thí nghiệm.
Chương III : Những phương pháp trong phòng thí nghiệm của sinh lý thực vật
ChươngIV: Cấu tạo và đặc tính di truyền của cơ thể thực vật .
Chương V: Những chất chính của thực vật và vai trò sinh lý của chúng.
Chương VI: Những chất có hoạt tính sinh học của cây .
Chương VII:Quang hợp và hô hấp trong cây
Chương VIII:Chế độ nước của thực vật
Chương IX: Dinh dưỡng khoáng thực vật .
Chương X: Sự thích ứng của cây với điều kiện môi trường không thuận lợi và sinh lý của tính chống chịu.
Chương XI:Sinh trưởng và phát triển của cây
Chương XII:Sinh lý hạt giống.

Tác giả: 
A.M Grodzinxki - Đ.M. Grodzinxki- người dịch : Nguyễn Ngọc Tân- Nguyễn Đình Huyên
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1981
Từ khóa: 
Sách, tra cứu tóm tắt, sinh lý thực vật
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
632trang - Khổ 168 X 26mm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
406 / VV05- 2177