Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật

Sinh lý thực vật nghiên cứu những quy luật cơ bản trong hoạt động sống của thực vật. Sách tra cứu trình bày những dẫn liệu về đặc tính của các chất có nguồn gốc thực vật, về đặc điểm của những quá trình sinh lý và hóa sinh chủ yếu xảy ra trong cơ thể thực vật. Đồng thời cũng giới thiệu những tài liệu chủ yếu về các phương pháp nghiên cứu sinh trưởng và phát triển của thực vật, về các nghiên cứu hóa sinh những hiện tượng sinh lý, cũng như những kiến thức theo các chương khác nhau về sinh lý thực vật, nông hóa, hóa sinh, lý sinh, sinh trắc, thực hành trong phòng thí nghiệm, cũng đề cập tới.

Tác giả: 
Người dịch: Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Đình Huyên
Năm xuất bản: 
1981
Từ khóa: 
Tra cứu
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
632 trang - Khổ 168 x 260
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
404.01