Sách thuốc gia truyền

Cuốn "Sách thuốc gia truyền" tập I xuất bản năm 1984 được đông đảo các lương y, giới nghiên cứu và bạn đọc nhiệt liệt hoan nghênh và đề nghị tái bản. Để đáp ứng nhu cầu trên, nhà xuất bản Thuận hóa cho ịn lại, sắp xếp theo hệ thống và bổ sung thêm nhiều bài thuốc mới thành một tập. Sách gồm các bài thuốc gia truyền chữa trị rất công hiệu các bệnh trẻ con, bệnh phụ nữ, tạp bệnh và cấp cứu. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần tích cực và có hiệu quả thiết thực trong việc dùng thuốc Nam để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tác giả: 
Biên tập Lê Dần
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1991
Từ khóa: 
Sách thuốc, gia truyền
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
247 trang - Khổ 13 x 19
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
302.31