Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam

Giới thiệu nội dung 
Tạp chí Công nghiệp được Bộ Công nghiệp giao biên soạn và xuất bản ấn phẩm" Quyền sở hữu trí tuệ - Thương hiệu Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp kiến thức, thông tin, qui định tiêu chuẩn về Quyền Sở hữu trí tuệ cho mọi giới, đồng thời cũng giới thiệu các thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.
Sách gồm  704 trang chia làm 2 chương,
Chương 1 :  Từ trang 1 đến trang 114 . Ngôn ngữ: Anh
Chương 2 : Từ trang 115 đến trang 704. Ngôn ngữ: Việt .

Tác giả: 
TS. Dương Đình Giám- Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp( Chủ biên )
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2004
Từ khóa: 
Quyền sở hữu, trí tuệ, Thương hiệu, Việt Nam
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
704 trang - Khổ 19 x 27 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
502/0114

Tài liệu khác

Trang