Quản trị dự án đầu tư (Hướng dẫn bài tập)

Tác giả: 
Đặng Minh Trang
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1999
Từ khóa: 
Quản trị,dự án, đầu tư,Hướng dẫn, bài tập
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
170 trang- khổ 14,5 x 20,5cm
Giá: 
13.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
502/ VV-05-0009

Tài liệu khác

Trang