Quản lý Môi trường

Tác giả: 
PGS.TS . Nguyễn Đức Khiển
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
Quản lý, Môi trường
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
03
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
490 trang - Khổ 14.5 x 20.5 cm
Giá: 
55.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/ VV-05-0091, 0092, 0093

Tài liệu khác

Trang