Quản lý môi trường

 Nội dung sách gồm 6 chương :
Chương 1 : Những vấn đề Môi trường trong quá trình phát triển của Việt Nam.
Chương 2: Luật pháp quản lý và Tiêu chuẩn Môi trường .
Chương 3: Các Phương pháp quản lý Môi trường
Chương 4: Quản lý các Thành phần Môi trường 
Chương 5: Hệ Thống Quản lý Mô trường Doanh nghiệp 
Chương 6:  Phát triển bền vững .

Tác giả: 
PGS.TS Nguyễn Đức Khiển
Năm xuất bản: 
2002
Từ khóa: 
Quản lý , Môi trường
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
490 trang - 14,5 x 20,5 (cm )
Giá: 
55.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
199 ,