Quá trình phát triển công nghiệp ở Việt Nam Triển vọng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Tác giả: 
Phạm Xuân Nam ( Chủ biên)
Năm xuất bản: 
1994
Từ khóa: 
Quá trình, phát triển, công nghiệp ,Việt Nam, Triển vọng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
02
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
318 trang - Khổ 13 x 19
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
599/ VV-05-2281, 1839

Tài liệu khác

Trang