Phương pháp tính chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp

Tác giả: 
TS. Tăng Văn Khiên
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
2001
Từ khóa: 
Phương pháp tính, chỉ số, khối lượng, sản phẩm,công nghiệp
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
80 trang - Khổ 14.5 x 20.5
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
101/0191
NXB: 
Thống kê