Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh Long tháng 9/2018

Tin tức và sự kiện 
Chủ động ngăn chặm nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi
Kễ ký kết thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng .
Tuyên truyển , phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn 2018.
Mang Thít sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
Trạm bảo vệ thực vật Tam Bình tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn .
Nông thôn mới
Tỉnh Vĩnh Long - giải pháp phấn dấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
Khoa học- kỹ thuật 

Dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa tháng 9/2018
Kỹ thuật sản xuất lúa Đông Xuân trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp 
Một điểm chú ý khi trồng hoa đồng tiền trong chậu 
Nhu cầu dinh dưỡng và kỹ thuật bón phân cho cây khoai lang
Văn bản pháp luật 
Biên chế công chức 2019: giảm gần 7.000 người 
....
Tham luận 
Một số giải pháp để tiếp tục duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý Bười Năm Roi Bình Minh - Vĩnh Long
Những kết quả trong cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững huyện Vũng Liêm
Trà Ôn : sau 5 năm thực hiện đề  án tái cơ cấu nông nghiệp 
Mô hình sản xuất 
Mô hình trồng Cách bán đọt lá - đầu tư thấp thu hoạch khá
Mô hình trồng rau má mang lại thu nhập ổn định 
Hiệu quả của  mô hình nuôi  kết hợp Trùn quế - Lươn 
Hỏi đáp -chuyên ngành 
Thông tin thị trường..
Thông tin hội nhập ...
Sàn giao dịch nông sản  ...
Bạn cần biết ...

Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Từ khóa: 
Ngông nghiệp, Nông thôn , Vĩnh Long, 9/2018