Nội quy thư viện

NỘI QUI THƯ VIỆN

1/ Bạn đọc của thư viện
- Tất cả các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đều được quyền sử dụng nguồn tài liệu của thư viện.
- Bạn đọc vào Thư viện phải thực hiện nội quy của Thư viện:
1.1. Xuất trình các giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc thẻ bạn đọc khi vào phòng đọc. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.
Các giấy tờ tùy thân hợp lệ có thể là Giấy chứng minh nhân dân, các loại thẻ: Thẻ học sinh, Sinh viên, Công đoàn, Công chức. Chỉ cần thẻ có hình .
1.2. Qui định đọc và xem tại chổ
+ Đối với tài liệu giấy: mỗi lần mượn 01 tài liệu , lựa chọn tại tủ mục lục hay lên máy vi tính tìm kiếm (đối với bạn đọc mới tiếp xúc có thể nhờ thủ thư hướng dẫn). Thời gian tìm kiếm trên máy vi tính không quá 30 phút.
+ Đối với tài liệu số hóa, phim khoa học (đọc trên mạng LAN): đọc không quá 120 phút
1.3. Qui định đối với việc mượn tài liệu :
+ Có thẻ bạn đọc hoặc Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị.
+ Mỗi lần mượn không quá 02 bản sách , 02 tạp chí
+ Thời gian mượn : không quá 10 ngày, khi cần xem thêm  thì đến thư viện gia hạn.
+ Khi mượn tài liệu bị mất hoặc rách, thư viện không thể tiếp tục  phục vụ bạn đọc  thì phải bồi hoàn theo qui định của thư viện.
1.4. Qui định việc in, sao tài liệu số hóa: việc in, sao tài liệu số hóa , phim khoa học từ nguồn cơ sở dữ liệu của thư viện : ổ cứng máy chủ , đĩa CD ,VCD   theo qui định của thư viện.
2/ Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện, không hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện.
3/ Không ăn uống, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc (để chế độ yên lặng).
4/ Giữ gìn vệ sinh chung: không vứt rác, giấy nháp ra sàn nhà. Phải vứt rác vào nơi quy định.
5/ Giữ gìn mỹ quan trong Thư viện: không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.
6/ Không mang cặp, túi vào thư viện, phải gửi tại  bàn của thủ thư trước khi vào phòng đọc.
7/ Không mang sách, tạp chí,… ra khỏi phòng đọc. Nếu bạn đọc cần sao chụp tài liệu xin làm thủ tục với thủ thư.
8/ Tại phòng máy thư viện: nghiêm cấm vào các website không lành mạnh. Tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính trong thư viện.
9/ Bạn đọc vi phạm nội quy, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp.

Tin tức khác

04/03/2018 - 04:02 - Chức năng - Nhiệm vụ