Nhỏ là đẹp về lợi thế của quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế

Sách được xuất bản với sự giúp đỡ của Quỹ OBOR, GUILFORD,CT USA và quỹ DOEN, Hà Lan .Đây là cuốn sách đầu tiên xuất bản ở Việt Nam , do Viện Thông tin Khoa học Xã hội thực hiện,  nội dung gồm 4 phần :
Phần 1: Thế giới hiện đại 
Phần 2 : Các nguồn lực
Phần 3: Thế giới thứ ba 
Phần 4 : Tổ chức và quyền sở hữu

Tác giả: 
E.F.Schummacher
Năm xuất bản: 
1994
Từ khóa: 
kinh tế
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
1 bản
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
450 trang - Khổ 13 x 19 cm
Giá: 
35.000 đồng
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
504.05