Mạng căn bản Networking Essentials

Nội dung sách gồm : 8 phần , 30 chương.
Phần I được xây dựng dựa trên giả thiết người đọc chưa hề hiểu biết gì về mạng về máy tính và hoạt động nối mạng. Từ Phần II đến Phần VIII, mỗi Phần được biên soạn dựa trên thông tin đã trình bày ở những Phần trước đó. Cuối mỗi chương có bài tập giúp củng cố kiến thức vừa học trong chương. Sau từng Phần sẽ  " Ôn tập trắc nghiệm" nhằm kiểm tra năng lực xử lý của mình.
Phần I : Định hướng mạng
Chương 1: Mạng máy tính là gì ?
Chương 2: Hai loại mạng chủ yếu .
Chương 3: Thiết kế mạng
Ôn tập và trắc nghiệm Phần I
Phần II: Kết nối các thành phần mạng
Chương 4: Cáp mạng - phương tiện vật lý
Chương 5: Truyền thông trên mạng vô tuyến
Chương 6: Card mạng
Ôn tập và trắc nghiệm Phần II
Phần III: Phương thức vận hành
Chương 7: Mô hình mạng OSI và 802
Chương 8: Trình điều khiển
Chương 9:Phương thức mạng gửi dữ liệu 
Chương 10: Giao thức
Chương 11: Đưa dữ liệu lên cáp
Ôn tập và trắc nghiệm phần III
Phần IV : Kiến thức mạng
Chương 12: Ethernet
Chương 13: Token Ring
Chương 14: Apple Talk và ArcNet
Ôn tập và trắc nghiệm phần IV
Phần V: Hoạt động mạng

Chương 15: Thiết đặt hệ điều hành
Chương 16: In ấn trên mạng
Chương 17 Thi hành các ứng dụng mạng
Chương 18: Mạng máy tính trong môi trường đa hãng bán
Chương 19: Môi trường máy khách/ máy phục vụ
Ôn tập và trắc nghiệm phần V
Phần VI : Quản trị và hỗ trợ mạng

Chương 20: Quản lý tài khoản mạng
Chương 21: Quản lý việc thi hành của mạng
Chương 22: An toàn và bảo mật cho dữ liệu mạng
Chương 23 : Phòng ngừa tình trạng mất mát dữ liệu
Ôn tập và trắc nghiệm phần VI
  Phần VII : Các mạng lớn hơn
Chương 24: Modem trong truyền thông mạng
Chương 25 : Mở rộng mạng
Chương 26: Truyền thông qua mạng diện rộng
Chương 27: Công nghệ WAN cấp cao
Ôn tập và trắc nghiệm phần VII
Phần VIII: Giải quyết các vấn đề mạng
Chương 28: Giám sát hoạt động mạng nhầm ngăn chặn lỗi
Chương 29 : Xử lý sự cố xảy ra trên mạng
Chương 30 : Internet : tài nguyên toàn cầu
Ôn tập và trắc nghiệm phần VIII

Tác giả: 
Ban biên dịch : VN-GUIDE; Hiệu đính : Thạc sĩ Lê Phụng Long- MCSE Nguyễn Tam Trung
Nhà xuất bản: 
Năm xuất bản: 
1998
Từ khóa: 
Mạng căn bản, Networking, Essentials
Lĩnh vực sách: 
Số bản: 
01
Ngôn ngữ sách: 
Tiếng Việt
Số trang - Khổ: 
763 trang - Khổ 14.5 x 20.5 cm
Lưu kho: 
TVKH&CNVL
Ký hiệu: 
102/02