Lý luận chính trị và truyền thông số tháng 6/2019

Nghiên cứu- Trao đổi 
Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh- người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tìm hiểu một số nét đặc sắc trong tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh.
Phan Quang- Nhà báo tài ba, cần mẫn của báo chí Việt Nam hiện đại .
Nhà báo và năng lực lựa chọn.
Nhà báo người máy: không còn là thách thức của tương lai .
Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay.
Năng lực truyền thông khi tham gia mạng xã hội.
Một số yêu cầu về chất lượng tạp chí Khoa học điện tử.
Giáo dục và đào tạo với việc phát triển năng lực con người Việt Nam hiện nay .
Đào tạo nguồn nhân  lực xuất bản theo mô hình liên kết và hội nhập 
Thực tiễn - Kinh nghiệm 
Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Kinh nghiệm truyền thông chính sách công ở Hàn Quốc và những gợi mở đối mới công tác tuyên truyền ở Việt Nam.
Quá trình dạy và học ở hệ cao cấp lý luận chính trị- nhìn từ phương diện triết học Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Thông tin- Tư liệu 
Vai trò và yêu cầu của việc cung cấp thông tin khoa học đối với việc hoạch định chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý .
Nhân vật - di sản .
Chuông bàn báo :
Sự kiện - Bình luận .
Ảnh của bạn .
Thế giời trong lòng bàn tay.
Hội thảo khoa học :

 xem chi tiết https://ajc.hcma.vn

ISSN: 
1859-1485
Loại tạp chí: 
Số bản: 
1 bản
Nguồn tài liệu: 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Truyền thông
Từ khóa: 
Lý luận, chính trị,truyền thông,6/2019